Plan zajęć

Organista kościelny

Godziny Rok I Rok II Rok III Rok IV Rok V
900 - 1000 Historia muzyki kościelnej
Formy muzyczne
1005 - 1050 Zasady muzyki Harmonia Chorał gregoriański Dyrygowanie
1055 - 1140 Zasady muzyki Harmonia praktyczna Harmonizacja pieśni
1200 - 1245 Kształcenie słuchu Emisja głosu Harmonia Harmonia modalna
1250 - 1335 Emisja głosu Kształcenie słuchu Harmonia praktyczna Harmonia modalna
1345 - 1400 Audycja
1400 - 1500 Chór

Ponadto każdego studenta obowiązują zajęcia indywidualne w wymiarze jednej godziny tygodniowo z następujących przedmiotów:

Oprócz powyższych zajęć nauczane są następujące dyscypliny w cyklu pięcioletnim: