Kantor

Na jesieni 2008 r., w diecezji toruńskiej zostanie otwarta szkoła kantorów. Funkcjonować będzie przy istniejącym już Diecezjalnym Studium Organistowskim. Z dyrektorem Studium, kantorem diecezjalnym ks. dr Mariuszem Klimkiem rozmawia Joanna Kruczyńska