Historia

Sobór Watykański II wskazuje na muzyczną tradycję Kościoła jako "skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki, przede wszystkim przez to, że śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii" (KL,112). Przywiązując wagę do teoretycznego i praktycznego wykształcenia muzycznego, Sobór zaleca zakładanie instytutów muzyki kościelnej, a także liturgiczną formacja osób, które kształcą się w tej dziedzinie (por KL,115).

Po myśli wskazań soborowych, kierowany troską o prawidłowy rozwój muzyki kościelnej w Diecezji Toruńskiej, Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Suski erygował 27 czerwca 1996 r. w uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy Patronki Diecezji - Studium Organistowskie, które swoją działalność rozpoczęło dnia 1 września 1996 r. Patronem szkoły został związany z ziemią chełmińską kapłan, znakomity pedagog i muzyk - Grzegorz Gerwazy Gorczycki.

Celem działalności Studium jest pielęgnowanie tradycji i pomnażanie dorobku religijnej kultury muzycznej. Zamierzone cele Studium realizuje poprzez kształcenie i wychowanie muzyków kościelnych: organistów, dyrygentów kościelnych zespołów muzycznych i animatorów życia muzycznego.

Siedziba Studium mieści się w Toruniu przy ulicy Jodłowej 13, w jednym z budynków należących do parafii Matki Bożej Królowej Polski na I Rubinkowie (patrz zdjęcie). Dzięki życzliwości i zrozumieniu proboszcza parafii ks. Kan. K. Piastowskiego studenci i wykładowcy Studium mogą korzystać ze znajdujących się tam pomieszczeń i instrumentów.

Pierwszym dyrektorem Studium był ks. Kan. F. Wnuk-Lipiński, który funkcję tą sprawował przez pięć pierwszych lat istnienia szkoły, a po nim, w 2001 roku obowiązki dyrektora przejął ks. dr M. Klimek.

Ogromny wkład w tworzenie podstaw programowych Diecezjalnego Studium Organistowskiego miał ks. doc. dr hab. A. Filaber - kapłan, dyrygent Chóru Archikatedry Warszawskiej, a także Przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej w archidiecezji Warszawskiej. W latach 1996 - 2001 ks. Doc. Dr hab. A. Filaber pełnił funkcję dyrektora programowego szkoły, a także był jej zasłużonym wykładowcą. On to zaprosił do współpracy grono doświadczonych pedagogów (m.in. teoretyków muzyki i instrumentalistów), którzy razem z nim podjęli się zadania kształcenia przyszłych muzyków kościelnych. W ramach zajęć ze słuchaczami Studium starają się oni ofiarnie dzielić swoją wiedzą muzyczną i doświadczeniem.

W roku 2009, w związku z rozszerzeniem oferty edukacyjnej, nazwa uczelni została zmieniona na Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej na mocy dekretu ks. Biskupa Andrzeja Suskiego.